Donate

Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm, hiện tại mình và ghichu.me đủ khả năng để duy trì và phát triển công cụ này một cách hoàn toàn miễn phí.

Một lần nữa cảm ơn mình cảm ơn tất cả mọi người.